niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1329
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 140 16-11-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 15-11-2018 15-11-2018
Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 137 14-11-2018 14-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 138 09-11-2018 09-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 31-10-2018 31-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 135 30-10-2018 30-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 132 30-10-2018 30-10-2018
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 103 30-10-2018 30-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 26-10-2018 29-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 144 25-10-2018 25-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD430 24-10-2018 24-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 22-10-2018 22-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 18-10-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi IV kwartał 2018 r. 18-10-2018 08-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 100 17-10-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 15-10-2018 15-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 97 10-10-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 09-10-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61 08-10-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 05-10-2018 30-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC138 03-10-2018 03-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 116 28-09-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 117 28-09-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 119 28-09-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 118 28-09-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 120 28-09-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 121 28-09-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 122 28-09-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 107 24-09-2018 24-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 21-09-2018 02-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 113 18-09-2018 17-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 112 17-09-2018 05-10-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD411 11-09-2018 23-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD426 10-09-2018 10-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 92 06-09-2018 06-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o lasach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 428 05-09-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 05-09-2018 05-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 91 04-09-2018 24-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 124 24-08-2018 31-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 89 24-08-2018 05-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 105 22-08-2018 22-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD417 13-08-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD396 07-08-2018 06-11-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD418 06-08-2018 18-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 106 06-08-2018 02-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 87 03-08-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie formularza internetowego umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34 02-08-2018 10-09-2018
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 01-08-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 405 31-07-2018 06-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 411 30-07-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 27-07-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018 – 2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 27-07-2018 12-10-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 23-07-2018 06-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 110 23-07-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31 20-07-2018 28-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 98 17-07-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 99 17-07-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 17-07-2018 21-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 16-07-2018 27-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu wyścigów konnych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 12-07-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 12-07-2018 20-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 10-07-2018 02-08-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD395 06-07-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 06-07-2018 05-09-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD397 06-07-2018 06-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 06-07-2018 14-09-2018
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 05-07-2018 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 22-06-2018 03-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 19-06-2018 08-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 15-06-2018 26-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 08-06-2018 07-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 30-05-2018 06-11-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD393 30-05-2018 03-09-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD275 28-05-2018 06-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 93 28-05-2018 05-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 92 28-05-2018 27-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 91 28-05-2018 27-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 90 28-05-2018 03-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 89 28-05-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28-05-2018 13-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 66 24-05-2018 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 23-05-2018 04-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 22-05-2018 26-07-2018
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 182 21-05-2018 30-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 15-05-2018 19-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 11-05-2018 27-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 83 10-05-2018 04-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 08-05-2018 08-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2018/2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD360 02-05-2018 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77 30-04-2018 01-08-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 27-04-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 87 27-04-2018 30-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD359 23-04-2018 15-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 66 23-04-2018 19-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74 18-04-2018 09-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 10-04-2018 06-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41 09-04-2018 06-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 09-04-2018 06-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 05-04-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-03-2018 03-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 30-03-2018 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 30-03-2018 30-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29-03-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 27-03-2018 18-09-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD363 26-03-2018 16-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 22-03-2018 06-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 21-03-2018 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36 19-03-2018 13-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 16-03-2018 24-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 09-03-2018 25-04-2018
Projekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie budowy zapory zapobiegającej migracji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 02-03-2018 25-05-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD349 20-02-2018 27-07-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD354 19-02-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 16-02-2018 26-09-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 16-02-2018 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 16-02-2018 09-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 15-02-2018 20-06-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD350 13-02-2018 06-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 13-02-2018 13-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 12-02-2018 13-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 09-02-2018 02-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 09-02-2018 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 09-02-2018 04-06-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD335 07-02-2018 24-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD351 05-02-2018 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współpracy Głównego Lekarza Weterynarii z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską w zakresie przestrzegania stosowania prawodawstwa weterynaryjnego i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 02-02-2018 05-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 02-02-2018 29-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 55 01-02-2018 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 01-02-2018 06-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 31-01-2018 21-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 30-01-2018 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 30-01-2018 12-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 29-01-2018 11-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 29-01-2018 19-03-2018
Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD280 26-01-2018 05-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 26-01-2018 14-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25-01-2018 07-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 23-01-2018 26-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 18-01-2018 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 151 16-01-2018 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 43 29-12-2017 15-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27-12-2017 07-02-2018
Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC105 18-12-2017 14-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 146 15-12-2017 12-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 147 15-12-2017 26-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 145 15-12-2017 28-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 148 15-12-2017 12-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 15-12-2017 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 178 15-12-2017 16-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 84 13-12-2017 07-02-2018
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-12-2017 30-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej wyniszczającej choroby (CWD) jeleniowatych na lata 2018–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-12-2017 15-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41 11-12-2017 02-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74 08-12-2017 26-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 08-12-2017 15-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 07-12-2017 12-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD314 06-12-2017 26-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 01-12-2017 12-07-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 01-12-2017 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 01-12-2017 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 01-12-2017 15-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 27-11-2017 09-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 83 23-11-2017 22-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 23-11-2017 13-03-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 23-11-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-11-2017 21-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20-11-2017 20-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na lata 2018–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17-11-2017 06-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 13-11-2017 13-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34 13-11-2017 12-12-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD330 09-11-2017 29-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD327 07-11-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD315 30-10-2017 28-03-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD295 30-10-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 26-10-2017 31-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC34 20-10-2017 17-01-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD218 17-10-2017 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 131 13-10-2017 12-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 130 13-10-2017 12-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 10-10-2017 23-11-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD281 09-10-2017 12-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 06-10-2017 27-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 06-10-2017 06-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 164 04-10-2017 23-11-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD284 04-10-2017 16-11-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD282 03-10-2017 12-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 159 29-09-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 158 29-09-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 157 29-09-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 156 29-09-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 155 29-09-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 154 29-09-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 153 29-09-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 160 28-09-2017 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 20-09-2017 20-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19-09-2017 18-12-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19-09-2017 13-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 15-09-2017 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 123 15-09-2017 29-09-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 147 14-09-2017 12-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14-09-2017 24-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14-09-2017 21-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017-2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 31-08-2017 10-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016-2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32 31-08-2017 10-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-08-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28-08-2017 20-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25-08-2017 01-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 142 25-08-2017 05-10-2017
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23-08-2017 19-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17-08-2017 20-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17-08-2017 20-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11-08-2017 20-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10-08-2017 20-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10-08-2017 29-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 149 10-08-2017 14-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD262 07-08-2017 19-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 84 03-08-2017 13-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania w tych sprawach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 03-08-2017 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 03-08-2017 03-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 64 02-08-2017 22-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 01-08-2017 15-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 114 01-08-2017 09-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 138 31-07-2017 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 112 28-07-2017 28-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 76 26-07-2017 04-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD269 26-07-2017 19-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 133 26-07-2017 29-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 122 26-07-2017 03-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadającej agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25-07-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 25-07-2017 25-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-07-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 21-07-2017 30-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 21-07-2017 03-11-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD263 21-07-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 81 20-07-2017 16-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 20-07-2017 11-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 133 20-07-2017 12-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 132 20-07-2017 13-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 110 20-07-2017 20-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz o zmianie niektórych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD261 20-07-2017 19-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophtora ramorum Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65 19-07-2017 17-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 82 18-07-2017 09-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 81 18-07-2017 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17-07-2017 28-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 122 17-07-2017 17-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD257 14-07-2017 19-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD258 14-07-2017 19-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 14-07-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 14-07-2017 04-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 131 14-07-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 13-07-2017 13-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD259 13-07-2017 19-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 116 13-07-2017 12-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 13-07-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 12-07-2017 04-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 117 12-07-2017 12-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 76 11-07-2017 22-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach kontroli podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77 11-07-2017 09-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 63 07-07-2017 27-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 67 03-07-2017 04-08-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-06-2017 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 103 29-06-2017 18-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26-06-2017 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24-06-2017 11-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23-06-2017 21-07-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD241 21-06-2017 06-07-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 83 19-06-2017 04-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 90 08-06-2017 07-08-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-06-2017 08-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 84 02-06-2017 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w wybranych stadach bydła Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 29-05-2017 21-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 84 26-05-2017 04-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61 17-05-2017 01-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 83 15-05-2017 19-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego winorośli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 51 15-05-2017 14-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 100 12-05-2017 08-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-05-2017 17-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 78 09-05-2017 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 132 08-05-2017 24-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L. pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 05-05-2017 01-08-2017
Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD100 04-05-2017 05-11-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 97 04-05-2017 05-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD207 28-04-2017 11-09-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28-04-2017 29-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75 24-04-2017 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74 20-04-2017 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 19-04-2017 02-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD213 14-04-2017 17-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC28 12-04-2017 30-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 12-04-2017 10-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs albo zwierząt będących przedmiotem obrotu lub skupu wprowadzanych do miejsca gromadzenia zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 11-04-2017 11-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 90 11-04-2017 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 89 10-04-2017 27-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 89 07-04-2017 10-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-04-2017 30-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 27-03-2017 27-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22-03-2017 05-05-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD226 21-03-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 21-03-2017 12-06-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD227 21-03-2017 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16-03-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 10-03-2017 08-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 10-03-2017 17-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 10-03-2017 10-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65 09-03-2017 13-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 08-03-2017 16-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 81 07-03-2017 23-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 01-03-2017 07-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77 01-03-2017 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 28-02-2017 04-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 59 28-02-2017 02-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli oraz oznaczania partii tego materiału Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 24-02-2017 23-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70 14-02-2017 06-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 14-02-2017 23-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34 13-02-2017 13-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 81 13-02-2017 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 13-02-2017 13-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 10-02-2017 23-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 10-02-2017 22-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 10-02-2017 17-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 55 08-02-2017 24-05-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD186 07-02-2017 05-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 07-02-2017 14-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 06-02-2017 03-01-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-02-2017 08-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 55 03-02-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 03-02-2017 16-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77 03-02-2017 11-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 01-02-2017 01-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31-01-2017 17-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 90 26-01-2017 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 26-01-2017 31-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC27 24-01-2017 19-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 23-01-2017 30-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 17-01-2017 16-05-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 189 17-01-2017 02-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 13-01-2017 20-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10-01-2017 07-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego okresowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 121 09-01-2017 23-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 30-12-2016 12-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 183 23-12-2016 31-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 187 22-12-2016 22-02-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD183 20-12-2016 09-10-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 19-12-2016 17-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 16-12-2016 24-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 15-12-2016 13-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 147 15-12-2016 06-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 111 14-12-2016 25-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 13-12-2016 30-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-12-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD164 12-12-2016 31-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2017–2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 55 12-12-2016 20-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków na lata 2017–2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-12-2016 28-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2017–2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 09-12-2016 04-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 08-12-2016 14-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08-12-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 100 07-12-2016 02-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 82 07-12-2016 19-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-12-2016 19-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 06-12-2016 19-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-12-2016 06-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 108 02-12-2016 02-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75 01-12-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74 01-12-2016 28-03-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego winorośli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 01-12-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 185 01-12-2016 01-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 133 28-11-2016 23-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC88 25-11-2016 19-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017-2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 25-11-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 101 25-11-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 24-11-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 182 24-11-2016 17-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 23-11-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 23-11-2016 14-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego rzeczoznawcy w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 99 22-11-2016 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD143 22-11-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 184 21-11-2016 20-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 127 21-11-2016 23-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 122 18-11-2016 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 163 18-11-2016 17-07-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD142 17-11-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15-11-2016 16-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41 09-11-2016 19-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 08-11-2016 15-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 43 07-11-2016 02-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 07-11-2016 02-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 04-11-2016 03-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD133 31-10-2016 12-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32 26-10-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 25-10-2016 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzanych analiz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 78 19-10-2016 09-03-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD139 18-10-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD137 18-10-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 12-10-2016 25-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11-10-2016 02-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 07-10-2016 01-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszaru podlegającego ograniczeniom w zakresie zdrowia zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-10-2016 13-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 137 03-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 135 03-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 138 03-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 136 03-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 139 03-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 134 03-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 140 03-10-2016 07-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 143 03-10-2016 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 30-09-2016 01-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 108 27-09-2016 10-10-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD133 20-09-2016 09-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77 20-09-2016 07-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 84 19-09-2016 04-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-09-2016 23-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-09-2016 16-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystywane do produkcji produktów mięsnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 12-09-2016 29-09-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD118 07-09-2016 09-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 130 05-09-2016 06-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31-08-2016 02-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 134 30-08-2016 09-12-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy za zmniejszenie produkcji mleka Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC26 29-08-2016 04-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34 26-08-2016 27-01-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD108 24-08-2016 28-02-2017
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD113 23-08-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 129 23-08-2016 10-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 130 23-08-2016 29-09-2016
projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 12-08-2016 17-08-2016
Projekt ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD112 12-08-2016 20-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 98 05-08-2016 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 05-08-2016 23-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 04-08-2016 02-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 149 02-08-2016 18-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 93 28-07-2016 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 27-07-2016 23-02-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD102 26-07-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22-07-2016 26-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 118 21-07-2016 21-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 20-07-2016 06-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 20-07-2016 25-10-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC23 14-07-2016 18-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14-07-2016 12-06-2017
Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD111 13-07-2016 30-06-2017
Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD110 13-07-2016 30-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32 06-07-2016 27-01-2017
Projekt Rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 113 05-07-2016 03-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 01-07-2016 08-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC47 30-06-2016 03-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 120 30-06-2016 24-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 94 29-06-2016 27-01-2017
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 109 29-06-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD87 29-06-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 144 29-06-2016 21-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 145 27-06-2016 07-11-2016
Projekt ustawy o spółdzielniach rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD114 27-06-2016 05-07-2018
Projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD84 23-06-2016 05-12-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-06-2016 21-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 106 21-06-2016 15-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 14-06-2016 27-01-2017
Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD43 14-06-2016 10-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 78 13-06-2016 21-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75 13-06-2016 23-09-2016
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 84 10-06-2016 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 07-06-2016 18-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 07-06-2016 25-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 07-06-2016 05-09-2016
projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD61 02-06-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 103 02-06-2016 20-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22 01-06-2016 21-02-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 64 01-06-2016 03-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD41 19-05-2016 05-08-2016
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do centralnej bazy danych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 19-05-2016 05-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 82 18-05-2016 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 18-05-2016 15-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 11-05-2016 18-11-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61 11-05-2016 20-10-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 04-05-2016 19-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 29-04-2016 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 28-04-2016 13-06-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC63 27-04-2016 03-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 21-04-2016 26-07-2016
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD39 19-04-2016 09-02-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 92 18-04-2016 25-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70 15-04-2016 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15-04-2016 10-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 67 14-04-2016 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 67 14-04-2016 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22 14-04-2016 10-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 66 08-04-2016 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65 07-04-2016 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 01-04-2016 08-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-03-2016 02-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 78 30-03-2016 21-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 81 30-03-2016 25-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-03-2016 12-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-03-2016 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD45 25-03-2016 26-07-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD44 25-03-2016 26-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 22-03-2016 09-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 22-03-2016 09-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 22-03-2016 02-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC9 22-03-2016 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36 18-03-2016 22-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61 18-03-2016 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 15-03-2016 21-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 14-03-2016 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD69 14-03-2016 27-07-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC59 11-03-2016 19-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 10-03-2016 03-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75 09-03-2016 13-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 08-03-2016 14-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 04-03-2016 13-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 04-03-2016 02-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 02-03-2016 26-01-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 25-02-2016 18-05-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, innych niż nasiona, rodzajów Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica L. oraz Solanum L. innych niż Solanum lycopersicum L., pochodzących z Republiki Ghany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 24-02-2016 13-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 22-02-2016 18-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65 19-02-2016 14-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 18-02-2016 25-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-02-2016 08-06-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC22 12-02-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 05-02-2016 14-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 04-02-2016 26-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokonujących kontroli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 04-02-2016 04-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu rozliczania przez zakłady ubezpieczeń dotacji, wzoru dokumentu, na którym dokonuje się jej rozliczenia oraz trybu składania i wzoru sprawozdania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29-01-2016 24-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 26-01-2016 26-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3 26-01-2016 24-02-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UA2 25-01-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 25-01-2016 23-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-01-2016 30-04-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC50 21-01-2016 01-08-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20-01-2016 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 19-01-2016 07-06-2018
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawek niektórych płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 51 18-01-2016 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 18-01-2016 25-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 13-01-2016 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 13-01-2016 24-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 46 12-01-2016 03-03-2016
Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UA3 08-01-2016 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 07-01-2016 08-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 64 31-12-2015 20-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 30-12-2015 05-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 30-12-2015 27-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 24-12-2015 26-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70 24-12-2015 14-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 24-12-2015 09-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 23-12-2015 07-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 22-12-2015 10-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC1 22-12-2015 12-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać określone owoce cytrusowe pochodzące z Republiki Południowej Afryki w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-12-2015 01-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wielkości zmniejszenia (redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-12-2015 28-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 15-12-2015 14-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 15-12-2015 06-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 14-12-2015 22-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 07-12-2015 25-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 04-12-2015 14-12-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 04-12-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2016 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 04-12-2015 23-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 03-12-2015 04-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC179 17-11-2015 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 13-11-2015 26-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2016-2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 13-11-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 10-11-2015 15-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny (Rabies) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 10-11-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10-11-2015 22-12-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC85 10-11-2015 10-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 06-11-2015 23-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 06-11-2015 17-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 06-11-2015 17-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74 04-11-2015 16-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 02-11-2015 02-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży uniemożliwiającego wprowadzenie tych owoców i warzyw do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34 02-11-2015 13-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 02-11-2015 11-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 30-10-2015 10-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 30-10-2015 10-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podstawowej normy obszarowej użytków rolnych w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 30-10-2015 10-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powierzchni preferowanej użytków rolnych będących przedmiotem własności w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70 30-10-2015 10-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 30-10-2015 06-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu szkoleń dla osób wystawiających świadectwa zdrowia oraz sposobu przeprowadzania tych szkoleń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 23-10-2015 12-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian do zatwierdzonych planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie zmian do zatwierdzonych planów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 23-10-2015 23-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22-10-2015 22-06-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD499 21-10-2015 21-12-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD500 21-10-2015 07-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32 19-10-2015 28-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 19-10-2015 02-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 16-10-2015 16-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynników równoważności określających ilości mleka wykorzystywanego do wyprodukowania podstawowych przetworów mlecznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31 15-10-2015 01-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14-10-2015 02-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 12-10-2015 28-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 09-10-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 09-10-2015 21-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 07-10-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72 01-10-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 01-10-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70 01-10-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 01-10-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 68 01-10-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 67 01-10-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 66 01-10-2015 19-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61 17-09-2015 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 17-09-2015 07-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36 16-09-2015 23-10-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC83 02-09-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 27-08-2015 17-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25-08-2015 10-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 17-08-2015 23-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC180 17-08-2015 12-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD474 13-08-2015 01-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 79 13-08-2015 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7 13-08-2015 03-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 138 13-08-2015 24-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 11-08-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 11-08-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 10-08-2015 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 10-08-2015 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-08-2015 21-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 31-07-2015 30-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 22-07-2015 02-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa rybnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 22-07-2015 06-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 16-07-2015 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 14-07-2015 19-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 13-07-2015 22-09-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13-07-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 10-07-2015 21-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 10-07-2015 17-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 10-07-2015 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD463 10-07-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 03-07-2015 23-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości opłaty za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 129 03-07-2015 20-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 02-07-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD456 01-07-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 29-06-2015 27-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 24-06-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 24-06-2015 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia choroby zakaźnej zwierząt, przeciwko której nie wykonuje się szczepień Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 23-06-2015 05-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 22-06-2015 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19-06-2015 06-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 18-06-2015 30-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania dotyczącego rozkładania na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC68 17-06-2015 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 16-06-2015 11-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 82 12-06-2015 26-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 43 11-06-2015 17-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 10-06-2015 04-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 10-06-2015 25-10-2017
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZC1 10-06-2015 01-08-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 10-06-2015 18-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 10-06-2015 09-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 10-06-2015 09-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-06-2015 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 02-06-2015 17-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 01-06-2015 11-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 01-06-2015 11-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 26-05-2015 05-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 26-05-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 26-05-2015 29-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kryteriów, na podstawie których okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 99 21-05-2015 04-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 76 20-05-2015 28-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 19-05-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49 19-05-2015 25-10-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD216 19-05-2015 12-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 18-05-2015 09-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 18-05-2015 20-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 15-05-2015 08-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11-05-2015 31-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11-05-2015 10-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 46 11-05-2015 30-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 07-05-2015 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD450 07-05-2015 10-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 79 06-05-2015 12-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-05-2015 03-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 04-05-2015 31-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 30-04-2015 19-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75 30-04-2015 29-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 46 30-04-2015 05-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 30-04-2015 26-08-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2015/2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD413 24-04-2015 12-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 70 23-04-2015 19-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 75 23-04-2015 22-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 23-04-2015 27-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskazania instytutu realizującego programy zbierania danych niezbędnych do realizacji wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 51 15-04-2015 27-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 10-04-2015 11-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 10-04-2015 10-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 03-04-2015 07-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za złożenie wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także zarobkowego korzystania z niej, badanie odrębności, wyrównania i trwałości, przyznanie i utrzymywanie wyłącznego prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34 31-03-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 31-03-2015 30-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 31-03-2015 19-06-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD412 25-03-2015 12-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych w handlu bydłem i świniami Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24-03-2015 15-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 24-03-2015 29-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości roślin sadowniczych, materiału szkółkarskiego CAC, materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także metod oceny polowej, pobierania prób i oceny laboratoryjnej oraz oceny tożsamości materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany roślin sadowniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 20-03-2015 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także szczegółowych warunków zwrotu tej pomocy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 20-03-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 18-03-2015 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 12-03-2015 26-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 10-03-2015 11-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 04-03-2015 07-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 68 03-03-2015 06-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 66 02-03-2015 12-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65 26-02-2015 12-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC65 20-02-2015 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 19-02-2015 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 19-02-2015 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 18-02-2015 08-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymogów, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzajów tej kontroli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80 18-02-2015 08-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 18-02-2015 16-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69 17-02-2015 17-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania praktyk równoważnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65 16-02-2015 25-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71 16-02-2015 19-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 13-02-2015 17-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 13-02-2015 13-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 13-02-2015 13-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 13-02-2015 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 11-02-2015 21-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33 09-02-2015 22-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia owiec, kóz i koniowatych oraz komórek jajowych i zarodków owiec, kóz, koniowatych i świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17 05-02-2015 13-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 04-02-2015 26-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 57 03-02-2015 25-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60 03-02-2015 13-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30-01-2015 25-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 67 27-01-2015 26-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 26-01-2015 03-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 26-01-2015 17-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 54 23-01-2015 11-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56 20-01-2015 06-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 55 20-01-2015 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD407 16-01-2015 01-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakończenia okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw, o którym mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15-01-2015 24-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 53 15-01-2015 06-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52 14-01-2015 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 51 14-01-2015 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokości Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 14-01-2015 25-02-2015
Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC160 12-01-2015 22-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wykazu producentów ekologicznych ogłaszanego na stronie internetowej administrowanej przez podmiot upoważniony do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostka certyfikująca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41 09-01-2015 09-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych napojów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 09-01-2015 17-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 09-01-2015 20-05-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC66 05-01-2015 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62 05-01-2015 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17 30-12-2014 20-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 30-12-2014 25-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2015 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 24-12-2014 16-02-2015
Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC108 23-12-2014 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 15-12-2014 14-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: styczeń 2015 r. 15-12-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 10-12-2014 17-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 10-12-2014 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 10-12-2014 03-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 10-12-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 02-12-2014 27-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych wymagań dla paszportów roślin oraz sposobu ich wypełniania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34 24-11-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 24-11-2014 26-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 24-11-2014 26-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 16 21-11-2014 02-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014–2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 21-11-2014 22-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21-11-2014 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 51 19-11-2014 12-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 19-11-2014 20-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014 – 2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 19-11-2014 03-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: grudzień 2014 r. 19-11-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 18-11-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 17-11-2014 17-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 14-11-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 14-11-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 13-11-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 05-11-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD385 04-11-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2014/2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44; termin realizacji: grudzień 2014 r. 04-11-2014 05-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2014/2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45; termin realizacji: grudzień 2014 r. 31-10-2014 05-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC141 31-10-2014 16-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 31-10-2014 09-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD386 31-10-2014 26-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: grudzień 2014 r. 31-10-2014 23-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49; termin realizacji: grudzień 2014 r. 30-10-2014 09-12-2014
Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC137 21-10-2014 29-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 16-10-2014 27-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25; termin realizacji: grudzień 2014 r. 15-10-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2014 r. 09-10-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2014 r. 09-10-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6; termin realizacji: sierpień/wrzesień 2014 r. 08-10-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 07-10-2014 27-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności cukrowej za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22; termin realizacji: październik 2014 r. 06-10-2014 23-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21; termin realizacji: październik 2014 r. 06-10-2014 23-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20; termin realizacji: październik 2014 r. 06-10-2014 23-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD175 06-10-2014 05-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 61; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 62; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 60; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 59; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 63; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 02-10-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12; termin realizacji: grudzień 2014 r. 26-09-2014 26-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47 25-09-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52; termin realizacji: październik 2014 r. 25-09-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD331 22-09-2014 21-01-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC138 17-09-2014 30-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej olejów, tłuszczów i ich mieszanin przeznaczonych do spożycia oraz środków spożywczych, w których składzie znajdują się te oleje, tłuszcze lub ich mieszaniny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 15-09-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 12-09-2014 10-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14 12-09-2014 10-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40; termin realizacji: grudzień 2014 r. 12-09-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19 11-09-2014 02-10-2015
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC148 11-09-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 09-09-2014 31-12-2014
Projekt ustawy o rybołówstwie morskim Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC135 05-09-2014 15-12-2014
Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD176 04-09-2014 20-03-2015
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC143 03-09-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48 28-08-2014 23-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 51 26-08-2014 27-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2014 r. 25-08-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 21-08-2014 15-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 18-08-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD363 14-08-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2014 r. 14-08-2014 19-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14-08-2014 05-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2014 r. 12-08-2014 30-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2014 r. 12-08-2014 12-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11; termin realizacji: grudzień 2014 r. 07-08-2014 25-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD174 06-08-2014 19-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12; termin realizacji: sierpień 2015 r. 04-08-2014 13-05-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera pallida) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 31-07-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8; termin realizacji: wrzesień 2014 r. 29-07-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34; termin realizacji: wrzesień 2014 r. 25-07-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 22-07-2014 27-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: październik 2014 r. 21-07-2014 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38; termin realizacji: wrzesień 2014 r. 17-07-2014 26-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 17-07-2014 23-10-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD345 16-07-2014 20-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74 15-07-2014 05-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: wrzesień 2014 r. 09-07-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 04-07-2014 29-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 02-07-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 02-07-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 46; termin realizacji: sierpień 2014 r. 01-07-2014 07-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31 25-06-2014 23-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella festidiosa (Well i Raju) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 24-06-2014 12-06-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD331 23-06-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: lipiec 2014 r. 20-06-2014 13-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27 18-06-2014 28-04-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 18-06-2014 28-04-2015
Projekt założeń projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi brak 09-06-2014 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30; termin realizacji: październik 2014 r. 29-05-2014 11-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29; termin realizacji: październik 2014 r. 29-05-2014 11-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29; termin realizacji: październik 2014 r. 29-05-2014 29-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Prezesowi Agencji Rynku Rolnego w zakresie wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 33; termin realizacji: październik 2014 r. 28-05-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2014 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: lipiec 2014 r. 19-05-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzajów wydatków ponoszonych przez inspektoraty weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12; termin realizacji: lipiec 2014 r. 12-05-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania niektórych grup środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25; termin realizacji: październik 2014 r. 05-05-2014 25-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7; termin realizacji: czerwiec 2014 r. 05-05-2014 15-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 02-05-2014 21-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32; termin realizacji: sierpień 2014 r. 24-04-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: grudzień 2014 r. 24-04-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13; termin realizacji: maj 2015 r. 23-04-2014 13-05-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2014/2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD301 22-04-2014 05-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: sierpień 2014 r. 17-04-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 17-04-2014 16-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 32; termin realizacji: październik 2014 r. 16-04-2014 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7; termin realizacji: maj 2014 r. 15-04-2014 02-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29; termin realizacji: sierpień 2014 r. 10-04-2014 05-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 01-04-2014 23-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 01-04-2014 23-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 43; termin realizacji: sierpień 2014 r. 28-03-2014 23-07-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC54 28-03-2014 04-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20; termin realizacji: listopad 2014 r. 27-03-2014 07-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 27-03-2014 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 26-03-2014 29-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej i sygnałowej oraz amunicji do niej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Państwową Straż Rybacką Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50; termin realizacji: maj 2014 r. 26-03-2014 27-05-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2014/2015 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD300 25-03-2014 04-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 43 24-03-2014 15-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34; termin realizacji: sierpień 2014 r. 19-03-2014 25-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3; termin realizacji: marzec 2014 r. 18-03-2014 17-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2014 r. 17-03-2014 25-02-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD148 17-03-2014 04-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 12-03-2014 24-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 12-03-2014 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2014 r. 10-03-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10; termin realizacji: lipiec 2014 r. 07-03-2014 29-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11; termin realizacji: lipiec 2014 r. 07-03-2014 18-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 05-03-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9 05-03-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8 05-03-2014 30-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44 28-02-2014 20-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 28-02-2014 20-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40; termin realizacji: luty 2014 r. 26-02-2014 17-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22 25-02-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 25-02-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD299 25-02-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2014 r. 25-02-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41; termin realizacji: lipiec 2014 r. 14-02-2014 30-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 12-02-2014 05-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 12-02-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 12-02-2014 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2014 r. 10-02-2014 10-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: czerwiec 2014 r. 07-02-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: czerwiec 2014 r. 07-02-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 05-02-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 49; termin realizacji: marzec 2014 r. 05-02-2014 14-04-2016
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZC33 04-02-2014 30-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 04-02-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42 30-01-2014 20-10-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37; termin realizacji: marzec 2014 r. 29-01-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36; termin realizacji: marzec 2014 r. 29-01-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35; termin realizacji: marzec 2014 r. 29-01-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 28-01-2014 20-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 28-01-2014 20-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych norm Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 21-01-2014 28-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” na lata 2007 - 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: styczeń 2014 r. 24-12-2013 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58; termin realizacji: maj 2014 r. 18-12-2013 28-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11; termin realizacji: kiecień 2014 r. 18-12-2013 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o paszach dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 18-12-2013 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 18-12-2013 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 93; termin realizacji: styczeń 2014 r. 11-12-2013 10-02-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2013 r. 11-12-2013 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50 22-11-2013 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: kwiecień 2014 r. 19-11-2013 09-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2013 r. 19-11-2013 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2013 r. 19-11-2013 10-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58 14-11-2013 15-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC82 13-11-2013 18-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22; termin realizacji: kwiecień 2014 r. 05-11-2013 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2013 r. 31-10-2013 08-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31-10-2013 27-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58; termin realizacji: grudzień 2013 r. 29-10-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2013 r. 25-10-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2013/2014 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38; termin realizacji: grudzień 2013 r. 24-10-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37; termin realizacji: grudzień 2013 r. 24-10-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD271 22-10-2013 13-03-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD270 18-10-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD269 11-10-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 52; termin realizacji: listopad 2013 r. 07-10-2013 31-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50; termin realizacji: listopad 2013 r. 07-10-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2013 r. 07-10-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2013 r. 07-10-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności niezwiązanej do tytoniu za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2013 r. 07-10-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności niezwiązanej do skrobi za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47; termin realizacji: listopad 2013 r. 07-10-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD266 07-10-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2013 r. 07-10-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9; termin realizacji: październik 2013 r. 07-10-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8; termin realizacji: październik 2013 r. 07-10-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności cukrowej za 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10; termin realizacji: październik 2013 r. 07-10-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD272 07-10-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 07-10-2013 23-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25; termin realizacji: grudzień 2013 r. 24-09-2013 06-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2013 r. 17-09-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014 – 2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC49 10-09-2013 12-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD128 10-09-2013 12-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów rybnych oraz rodzajów dokumentów, które dołącza się do wniosku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40; termin realizacji: grudzień 2013 r. 06-09-2013 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28; termin realizacji: grudzień 2013 r. 06-09-2013 26-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27; termin realizacji: styczeń 2014 r. 06-09-2013 20-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20 30-08-2013 06-03-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC41 28-08-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25 – 27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 27-08-2013 04-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2013 r. 23-08-2013 30-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 27; termin realizacji: grudzień 2013 r. 23-08-2013 14-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39; termin realizacji: wrzesień 2013 r. 23-08-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC47 14-08-2013 21-02-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC48 14-08-2013 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC46 14-08-2013 12-03-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC45 14-08-2013 10-03-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014-2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC44 14-08-2013 13-03-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2014-2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC43 13-08-2013 13-03-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus Gallus)” na lata 2014-2016 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC42 13-08-2013 25-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 39 08-08-2013 27-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC96 07-08-2013 10-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 66 02-08-2013 13-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35 26-07-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36; termin realizacji: wrzesień 2013 r. 19-07-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25; termin realizacji: listopad 2013 r. 17-07-2013 10-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD82 17-07-2013 18-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23; termin realizacji: luty 2014 r. 17-07-2013 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 17-07-2013 05-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42; termin realizacji: luty 2014 r. 17-07-2013 03-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2013 r. 17-07-2013 13-03-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 — 2013” na lata 2007 — 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 44; termin realizacji: sierpień 2013 r. 12-07-2013 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD229 09-07-2013 16-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 46 05-07-2013 06-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22 – 32 Morza Bałtyckiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 45 02-07-2013 08-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10; termin realizacji: listopad 2013 r. 26-06-2013 13-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: listopad 2013 r. 25-06-2013 14-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40 18-06-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: lipiec 2013 r. 06-06-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mieszanek materiału siewnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: wrzesień 2013 r. 28-05-2013 14-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: sierpień 2013 r. 16-05-2013 24-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22 – 32 Morza Bałtyckiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 63 16-05-2013 22-05-2013
Projekt założeń projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZD57 15-05-2013 13-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 14-05-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: sierpień 2013 r. 09-05-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 06-05-2013 21-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC76 25-04-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: sierpień 2013 r. 24-04-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: czerwiec 2013 r. 24-04-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych dla których przeprowadza się badania WGO Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: czerwiec 2013 r. 22-04-2013 10-10-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC88 22-04-2013 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD239 22-04-2013 05-03-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2013/2014 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD209 19-04-2013 24-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65; termin realizacji: maj 2013 r. 17-04-2013 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013" Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 72; termin realizacji: lipiec 2013 r. 10-04-2013 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin będącego w użytkowaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 48; termin realizacji: wrzesień 2013 r. 08-04-2013 14-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin będącego w użytkowaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 47; termin realizacji: wrzesień 2013 r. 08-04-2013 14-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: czerwiec 2013 r. 05-04-2013 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 77; terminrealizacji: kwiecień 2013 r. 05-04-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 — Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 — 2013" Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 26-03-2013 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: czerwiec 2013 r. 21-03-2013 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6; termin realizacji: lipiec 2013 r. 21-03-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2013/2014 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD208 21-03-2013 04-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 63; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 21-03-2013 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23; termin realizacji: lipiec 2013 r. 19-03-2013 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 81; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 18-03-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wrzesień 2013 r. 15-03-2013 15-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 64; termin realizacji:lipiec 2013 r. 14-03-2013 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6; terminrealizacji: lipiec 2013 r. 13-03-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej oraz zakresu, sposobu i terminów przekazywania informacji o tych chorobach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 13-03-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5; termin realizacji: lipiec 2013 r. 11-03-2013 20-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19; termin realizacji: lipiec 2013 r. 05-03-2013 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38 01-03-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD205 01-03-2013 26-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12 26-02-2013 18-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: kwiecień 2013 r. 25-02-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 59; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 25-02-2013 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ślimaków z rodzaju Pomacea (Perry) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 37 25-02-2013 20-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 38; termin realizacji: wrzesień 2013 r. 21-02-2013 07-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 42; termin realizacji: maj 2013 r. 14-02-2013 16-01-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD78 11-02-2013 09-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 74 11-02-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73 11-02-2013 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wartości standardowej na 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 69; termin realizacji: marzec 2013 r. 06-02-2013 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 58; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 05-02-2013 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: wrzesień 2013 r. 30-01-2013 21-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2013 r. 29-01-2013 10-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2013 r. 29-01-2013 13-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2013 r. 29-01-2013 09-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2013 r. 29-01-2013 09-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: marzec 2013 r. 29-01-2013 23-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26; termin realizacji: kwiecień 2013 r. 28-01-2013 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3; termin realizacji: czerwiec 2013 r. 23-01-2013 09-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10 22-01-2013 18-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD71 17-01-2013 24-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 16-01-2013 26-06-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD204 16-01-2013 26-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 73; termin realizacji: marzec 2013 r. 15-01-2013 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wdrażania