środa, 15 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 14.08.2018 o godzinie 17:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10068
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe Minister Skarbu Państwa 29-07-2011 17-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia wzoru kwestionariusza oraz wykazu dokumentów niezbędnych do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową Minister Skarbu Państwa 29-07-2011 17-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej Główny Urząd Statystyczny 39 29-07-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 35/2011 r. 29-07-2011 28-05-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 29-07-2011 01-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych Minister Zdrowia 39 29-07-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13, półrocze: II, rok: 2011 29-07-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru graficznego winiety dzienników urzędowych oraz pierwszej i ostatniej strony Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a także wzoru okładek i strony tytułowej załączników do tego dziennika urzędowego Prezes Rządowego Centrum Legislacji 39 - I Półrocze 2011 28-07-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Minister Zdrowia 28-07-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 153 28-07-2011 06-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona