piątek, 19 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 13:54
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10451
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych przez biura usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji Minister Finansów 84 05-10-2011 01-02-2012
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego Minister Finansów 83 05-10-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania Minister Sprawiedliwości C.2 04-10-2011 22-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Minister Sprawiedliwości C.6 04-10-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Minister Finansów 26 na II półrocze 2011 04-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 04-10-2011 25-04-2012
Projekt założeń projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki ZC1 04-10-2011 04-08-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41, półrocze: II, rok: 2011 04-10-2011 28-01-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40, półrocze: II, rok: 2011 04-10-2011 26-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności uzupełniających za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi półrocze: II, rok: 2011 04-10-2011 10-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona