czwartek, 18 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 18.01.2018 o godzinie 17:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10448
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 34, rok: 2011 24-10-2011 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie badania sprawności technicznej opryskiwaczy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35, rok: 2011 24-10-2011 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem Minister Środowiska 24-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych dla nawozów organicznych i polepszaczy gleby, wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych lub z udziałem tych produktów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2, półrocze: II, rok: 2011 24-10-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Minister Edukacji Narodowej 12 21-10-2011 12-03-2012
Projekt rozporzązenia Ministra Gospodarki zmieniający rozorządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Minister Gospodarki 13 21-10-2011 14-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 25 - 2011 r. 21-10-2011 26-04-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej 42/II/2011 21-10-2011 07-12-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej 45/II/2011 21-10-2011 07-12-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek Minister Pracy i Polityki Społecznej RD52 21-10-2011 09-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona