sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10205
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności do cukrowej za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi półrocze: II, rok: 2011 04-10-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym Minister Finansów 16 03-10-2011 16-01-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne Minister Pracy i Polityki Społecznej 29 03-10-2011 07-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek wsparcia specjalnego za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 80, półrocze: II, rok: 2011 03-10-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki pomocy krajowej do owoców za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 78, półrocze: II, rok: 2011 03-10-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 79, półrocze: II, rok: 2011 03-10-2011 03-01-2012
Projekt z dnia 19 lipca 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu i świadectwa zawodowego Minister Finansów 03-10-2011 17-07-2012
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej 03-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze Minister Finansów 87 30-09-2011 11-01-2013
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych zołnierzom w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej RD33 30-09-2011 15-02-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona