sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10458
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskimProjekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 23-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 22-11-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Minister Zdrowia 22-11-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadania tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych" Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 20 zgodnie z wykazem na dzień 26.09.2011 22-11-2011 27-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 15 zgodnie z wykazem na dzień 26.09.2011 22-11-2011 12-04-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego i Służbą Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów Minister Obrony Narodowej 22-11-2011 13-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonujacego działalność leczniczą Minister Zdrowia 77 22-11-2011 05-07-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postepowania podmiotu leczniczego wykonujacego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta Minister Zdrowia 77 22-11-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów wniosków o przyznanie pomocy finansowej organizacjom producentów i rodzajów dokumentów, jakie dołącza się do wniosków Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 68, półrocze: II, rok: 2011 22-11-2011 24-08-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 22-11-2011 24-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona