wtorek, 26 września 2017, data aktualizacji serwisu: 25.09.2017 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9916
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 01-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36 - II Półrocze 2011 01-08-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 - II Półrocze 2011 01-08-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 43 01-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 36 01-08-2011 23-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe Minister Skarbu Państwa 29-07-2011 17-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia wzoru kwestionariusza oraz wykazu dokumentów niezbędnych do przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową Minister Skarbu Państwa 29-07-2011 17-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej Główny Urząd Statystyczny 39 29-07-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 35/2011 r. 29-07-2011 28-05-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 29-07-2011 01-08-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 961 962 963 964 965 ... 992