poniedziałek, 23 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10832
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA6 14-02-2012 24-10-2012
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju ZC17 14-02-2012 31-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalfikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Minister Spraw Wewnętrznych 37 14-02-2012 22-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 120 14-02-2012 21-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru upoważnienia do udostępniania żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-ropzoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej Minister Obrony Narodowej 23 14-02-2012 04-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 157 14-02-2012 21-05-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana Minister Obrony Narodowej RD52 14-02-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" Minister Administracji i Cyfryzacji 23 14-02-2012 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.2 I kwartał 2012 r. 14-02-2012 07-05-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wydawania, wymiany lub zwrotu dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD59 14-02-2012 08-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona