sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10205
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Minister Edukacji Narodowej 25 - 2011 r. 21-10-2011 26-04-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy Minister Pracy i Polityki Społecznej 42/II/2011 21-10-2011 07-12-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej 45/II/2011 21-10-2011 07-12-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek Minister Pracy i Polityki Społecznej RD52 21-10-2011 09-01-2013
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Centralne Biuro Antykorupcyjne 21-10-2011 13-08-2015
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 21-10-2011 23-02-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Finansów 20-10-2011 02-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych Minister Finansów 31D na II półrocze 2011 20-10-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dokumentacji i rekompensat dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania dla dróg krajowych Minister Infrastruktury 72 20-10-2011 17-08-2016
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 - 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC5 20-10-2011 30-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona