piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 12:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9986
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie baz danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 78 - I półrocze 01-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Minister Środowiska 01-09-2011 08-03-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Minister Infrastruktury 01-09-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 13 31-08-2011 16-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich Minister Infrastruktury 31-08-2011 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Minister Zdrowia 159 30-08-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Minister Finansów 89 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Minister Finansów 88 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Minister Infrastruktury 29-08-2011 05-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry Minister Finansów 14 29-08-2011 18-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 960 961 962 963 964 ... 999