środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 21.11.2018 o godzinie 08:47
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1023
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności Minister Sprawiedliwości 91 - II Półrocze 2011 22-12-2011 24-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego Minister Sprawiedliwości 22-12-2011 05-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu lub innego środka użytego w celu wprowadzenia się w stan odurzenia w organiźmie nieletniego oraz procedur dokumentowania badań oraz sposobów weryfikacji wyników testu Minister Sprawiedliwości 22-12-2011 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych Minister Sprawiedliwości 92 - II Półrocze 2011 21-12-2011 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przyjmowania i zwalniania nieletnich z hosteli, warunków pobytu nieletnich w hostelu oraz sposobu wykonywania nadzoru nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach Minister Sprawiedliwości 19-12-2011 27-08-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubepieczeń społecznych Minister Sprawiedliwości 07-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B98 06-12-2011 03-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 99 06-12-2011 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 100 06-12-2011 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 06-12-2011 20-02-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 94 95 96 97 98 ... 103