czwartek, 21 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.06.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9884
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego Minister Środowiska RC13 08-09-2011 25-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej Minister Środowiska RC15 08-09-2011 25-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Minister Środowiska RC20 08-09-2011 25-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego Minister Środowiska RC11 08-09-2011 25-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 33 08-09-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie Minister Pracy i Polityki Społecznej 5 08-09-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 08-09-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetów wyborczych Minister Finansów 07-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego Minister Infrastruktury RD70 07-09-2011 02-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych przekazywania Straży Granicznej informacji przez przewoźników lotniczych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 60 07-09-2011 27-04-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 947 948 949 950 951 ... 989