wtorek, 21 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.08.2018 o godzinie 16:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10081
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Minister Zdrowia 10-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Minister Finansów 09-11-2011 26-09-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia składu konwentu uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej 09-11-2011 27-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 09-11-2011 09-01-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Minister Pracy i Polityki Społecznej 19/II półrocze 2011 r. 08-11-2011 22-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 27 08-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy Minister Infrastruktury 08-11-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Minister Zdrowia 111 08-11-2011 06-06-2012
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów 08-11-2011 10-01-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie mieszkań chronionych Minister Pracy i Polityki Społecznej 34 07-11-2011 22-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona