środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9770
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Minister Finansów 89 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Minister Finansów 88 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Minister Infrastruktury 29-08-2011 05-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry Minister Finansów 14 29-08-2011 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych Minister Finansów 18 26-08-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób odbywających służbę w obronie cywilnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób wykonujących obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26-08-2011 20-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Minister Gospodarki 2.2.11 26-08-2011 11-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozowju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 26-08-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 939 940 941 942 943 ... 977