niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10474
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru upoważnienia do udostępniania żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-ropzoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej Minister Obrony Narodowej 23 14-02-2012 04-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 157 14-02-2012 21-05-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana Minister Obrony Narodowej RD52 14-02-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" Minister Administracji i Cyfryzacji 23 14-02-2012 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy Minister Finansów 10.2 I kwartał 2012 r. 14-02-2012 07-05-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wydawania, wymiany lub zwrotu dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD59 14-02-2012 08-02-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu i szczegółowych warunków otrzymywania przez weteranów poszkodowanych świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa i sposobu oraz trybu finansowania ponoszonych kosztów tych świaczeń Minister Obrony Narodowej RD56 14-02-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych Minister Zdrowia 82 14-02-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Gospodarki RD100 14-02-2012 18-03-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika Minister Obrony Narodowej RD57 14-02-2012 08-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona