poniedziałek, 23 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10832
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 105 16-04-2012 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i ryczałtu członków Rady do Spraw Uchodźców Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 41 16-04-2012 24-05-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności Minister Spraw Wewnętrznych UD30 16-04-2012 24-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości 10 13-04-2012 29-07-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2012/2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD55 13-04-2012 27-07-2012
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części Minister Administracji i Cyfryzacji 1 13-04-2012 29-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb Minister Spraw Wewnętrznych 64 13-04-2012 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych prze Policję Minister Spraw Wewnętrznych 65 13-04-2012 26-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 23 13-04-2012 03-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Minister Sprawiedliwości 69 12-04-2012 25-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona