sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10458
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Programu „Polska Cyfrowa” Minister Administracji i Cyfryzacji 23-01-2012 02-02-2012
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD65 23-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu Minister Obrony Narodowej 51 23-01-2012 21-01-2014
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu udzielania i zakresu pomocy psychologicznej Minister Obrony Narodowej RD42 23-01-2012 08-02-2013
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej 0 23-01-2012 08-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 48/2011 20-01-2012 05-04-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD13 20-01-2012 17-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 116 20-01-2012 21-02-2013
Projekt założeń do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych Minister Środowiska ZC16 20-01-2012 10-07-2014
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, sprzedaży broni i amunicji za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych zasad Minister Gospodarki 20-01-2012 19-04-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona