wtorek, 16 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 15:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1077
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC71 14-09-2012 06-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD17 13-09-2012 12-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC21 11-09-2012 16-03-2017
projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Minister Finansów UD45 11-09-2012 10-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw / Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Minister Sprawiedliwości UD49 10-09-2012 19-12-2012
Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Minister Gospodarki UC67 06-09-2012 23-04-2015
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn Minister Pracy i Polityki Społecznej UD46 03-09-2012 31-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (także wersja z 12 lutego 2013 r. oraz z 14 maja 2013 r. skierowana na KSE) Minister Finansów UD44 27-08-2012 09-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów UD9 24-08-2012 24-06-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UA4 22-08-2012 31-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 91 92 93 94 95 ... 108