sobota, 21 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9634
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Minister Infrastruktury 01-09-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Pracy i Polityki Społecznej 13 31-08-2011 16-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich Minister Infrastruktury 31-08-2011 06-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Minister Zdrowia 159 30-08-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Minister Finansów 89 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Minister Finansów 88 30-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Minister Infrastruktury 29-08-2011 05-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków instalacji i wykorzystania audiowizyjnego systemu kontroli gier w kasynie gry Minister Finansów 14 29-08-2011 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych Minister Finansów 18 26-08-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób odbywających służbę w obronie cywilnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-08-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 925 926 927 928 929 ... 964