poniedziałek, 21 sierpnia 2017, data aktualizacji serwisu: 18.08.2017 o godzinie 16:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9780
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 64 14-09-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2011/2012 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lp. 39, grudzień 2011 13-09-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie liczby oraz procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Minister Środowiska 13-09-2011 01-04-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD97 13-09-2011 31-05-2012
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju Regionalnego 13-09-2011 12-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 3, półrocze: II, rok: 2011 13-09-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 12-09-2011 29-12-2011
Projektrozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr. 35 wykazu prac legislacyjnych Ministra SWiA 12-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia Minister Finansów 09-09-2011 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych Minister Finansów 80 09-09-2011 01-02-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 925 926 927 928 929 ... 978