poniedziałek, 21 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 21.05.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10974
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Minister Administracji i Cyfryzacji UC13 21-06-2012 09-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki Minister Gospodarki 16.1.12 20-06-2012 06-02-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC59 20-06-2012 16-03-2017
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 132 20-06-2012 29-08-2012
projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UD37 20-06-2012 11-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Spraw Wewnętrznych 80 20-06-2012 24-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B39 19-06-2012 09-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa 2/2012 19-06-2012 04-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD138 19-06-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5; termin realizacji: listopad 2012 r. 19-06-2012 29-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona