sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.06.2018 o godzinie 22:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9896
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 64 i 65, półrocze: II, rok: 2011 07-12-2011 09-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych Minister Administracji i Cyfryzacji 19 07-12-2011 24-02-2016
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu wymiany informacji między punktem kontaktowym oraz podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej Minister Spraw Wewnętrznych RD61 06-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 06-12-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 63 06-12-2011 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 66 06-12-2011 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu i form współdziałania okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 56, półrocze: II, rok: 2011 06-12-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 64 06-12-2011 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B98 06-12-2011 03-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 99 06-12-2011 22-10-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 908 909 910 911 912 ... 990