poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10205
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2 22-02-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie interoperacyjności systemu kolei Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 6 22-02-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie Minister Sprawiedliwości 37 - Marzec 2012 r. 22-02-2012 12-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Minister Spraw Wewnętrznych 26 21-02-2012 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny Minister Spraw Wewnętrznych 36 21-02-2012 29-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne Minister Spraw Wewnętrznych 50 21-02-2012 06-07-2012
Projekt rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 127 21-02-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia 121 21-02-2012 29-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego Minister Finansów 7.6 21-02-2012 12-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26, termin realizacji: sierpień 2012 r. 21-02-2012 10-08-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona