piątek, 22 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 21.06.2018 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1010
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.17 24-05-2013 29-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Minister Finansów 17.19 24-05-2013 29-04-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych Minister Finansów brak 23-05-2013 04-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów Minister Finansów 12.4 23-05-2013 08-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach Minister Finansów 11.14 21-05-2013 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego Minister Finansów 21.2 20-05-2013 30-07-2013
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej Minister Finansów 3.3 10-05-2013 17-06-2015
Projekt rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych Minister Finansów 3.4 10-05-2013 17-06-2015
Projekt z dnia 30 kwietnia 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 Minister Finansów 2.8 07-05-2013 06-08-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów ZD65 06-05-2013 26-06-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 89 90 91 92 93 ... 101