sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 23.06.2018 o godzinie 11:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 11137
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finasów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów Minister Finansów 15.5 25-09-2012 04-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania wysokości oraz sposobu uiszczania opłat za udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Minister Gospodarki 1.1.12 24-09-2012 08-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) Minister Spraw Wewnętrznych 92 24-09-2012 14-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne Minister Spraw Wewnętrznych 50 24-09-2012 05-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz wysokości odpisu na ten fundusz Minister Spraw Wewnętrznych 99 24-09-2012 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 104 24-09-2012 29-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników Minister Finansów 1.3 21-09-2012 29-10-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Minister Pracy i Polityki Społecznej poza planem 21-09-2012 21-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 60 21-09-2012 19-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: październik 2012 r. 21-09-2012 30-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona