niedziela, 20 sierpnia 2017, data aktualizacji serwisu: 18.08.2017 o godzinie 16:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9780
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Minister Finansów 60 25-10-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71, półrocze: II, rok: 2011 25-10-2011 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Minister Finansów 61 25-10-2011 13-01-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych Minister Sprawiedliwości 45 25-10-2011 17-02-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia 25-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Minister Finansów 25-10-2011 31-01-2013
projekt z dnia12 września 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków wraz z uzasadnieniem oraz projekt z dnia 13 września 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich Minister Finansów 25-10-2011 23-02-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju 25-10-2011 20-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli związanych z przyznawaniem pomocy finansowej organizacjom producentów, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz sposobu sporządzenia i wzoru protokołu z kontroli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 65, półrocze: II, rok: 2011 25-10-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej i członkom ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 65 25-10-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 906 907 908 909 910 ... 978