czwartek, 26 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 26.04.2018 o godzinie 15:35
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10855
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki (w porozumieniu z Ministrem Finansów) w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Minister Gospodarki 46.1.12 09-07-2012 04-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Minister Zdrowia 62 09-07-2012 22-04-2013
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów ZA25 09-07-2012 29-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości A28 09-07-2012 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Minister Edukacji Narodowej 15-2012 06-07-2012 18-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Minister Edukacji Narodowej 14-2012 06-07-2012 18-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu obliczania wskaźników sredniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji Minister Środowiska 0000 06-07-2012 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu Minister Środowiska 0000 06-07-2012 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji Minister Środowiska RC28 06-07-2012 19-12-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Minister Pracy i Polityki Społecznej II półrocze 2012 06-07-2012 06-12-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona