czwartek, 25 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 25.05.2017 o godzinie 17:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9370
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru obszarów górniczych Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów 01-08-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą Minister Spraw Zagranicznych 01-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatność niezwiązaną za 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 36 - II Półrocze 2011 01-08-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 - II Półrocze 2011 01-08-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 43 01-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 36 01-08-2011 23-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe Minister Skarbu Państwa 29-07-2011 17-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 906 907 908 909 910 ... 937