sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10617
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZD20 04-05-2012 13-11-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica Minister Zdrowia RD121 04-05-2012 23-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji Minister Spraw Wewnętrznych 58 04-05-2012 03-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków Minister Zdrowia 85 04-05-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego Minister Zdrowia 28 02-05-2012 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia 34 02-05-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej Minister Zdrowia 23 02-05-2012 17-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej Minister Zdrowia 24 02-05-2012 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczanych zawartości substancji niepożądanych w paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5; termin realizacji: lipiec 2012 r. 02-05-2012 06-08-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Minister Finansów 16.30 02-05-2012 22-11-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona