poniedziałek, 23 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 21:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 958
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubepieczeń społecznych Minister Sprawiedliwości 07-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości B98 06-12-2011 03-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 99 06-12-2011 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Minister Sprawiedliwości 100 06-12-2011 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości 06-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości 06-12-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępniania informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze Minister Sprawiedliwości C.7 06-12-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego Minister Sprawiedliwości C.4 06-12-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej Minister Sprawiedliwości C.8 05-12-2011 20-02-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym Minister Sprawiedliwości C.5 05-12-2011 20-02-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 88 89 90 91 92 ... 96