sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10330
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych Prezes Rządowego Centrum Legislacji 0 26-04-2012 19-06-2012
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach Minister Spraw Wewnętrznych RD112 26-04-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego Państwowa Agencja Atomistyki CR16 26-04-2012 11-01-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: czerwiec 2012 r. 25-04-2012 30-01-2013
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Minister Spraw Wewnętrznych 69 24-04-2012 08-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków, trybu oraz kryteriów rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 131 24-04-2012 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 31; termin realizacji: sierpień 2012 r. 24-04-2012 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji Minister Edukacji Narodowej 24 - 2012 23-04-2012 16-02-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli, które stwarzają poważne zagrożenie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów RC27 20-04-2012 02-07-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia. Minister Spraw Wewnętrznych RD119 20-04-2012 21-08-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona