niedziela, 22 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 21:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9988
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej 26-01-2012 12-08-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolnościi do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej RD47 26-01-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 26-01-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wydobycia węglowodorów Minister Środowiska RD107 26-01-2012 21-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej Minister Zdrowia 130 26-01-2012 10-04-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji Minister Finansów RD18 26-01-2012 31-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia Minister Zdrowia 134 25-01-2012 30-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców Minister Zdrowia 120 25-01-2012 26-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej Minister Spraw Wewnętrznych 44 25-01-2012 25-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kandydatów na przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej i jego zastępców oraz tryb przeprowadzania egzaminów Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 33 24-01-2012 19-03-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 897 898 899 900 901 ... 999