sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9297
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny Minister Środowiska 18-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Minister Środowiska 18-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem Minister Środowiska 18-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej Minister Środowiska 18-08-2011 05-05-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż Minister Środowiska RC22 18-08-2011 09-04-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przetargu na ustanowienie prawa użytkowania górniczego Minister Środowiska RD67 18-08-2011 29-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów uchylającego rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury Minister Finansów 17-08-2011 06-02-2013
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 4 - GUGiK 17-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej Minister Obrony Narodowej 6 17-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego Minister Finansów II półrocze 2011 16-08-2011 02-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 897 898 899 900 901 ... 930