czwartek, 14 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 14.12.2017 o godzinie 15:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9132
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 09-08-2011 11-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 42 09-08-2011 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową Minister Środowiska 166 09-08-2011 15-11-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 43 09-08-2011 24-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 09-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 08-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 08-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych. Minister Pracy i Polityki Społecznej RD47 08-08-2011 21-10-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Narodowemu Centum Badań Jądrowych statusu państwowego instytutu badawczego Minister Gospodarki RD23 08-08-2011 17-08-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 05-08-2011 29-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 886 887 888 889 890 ... 914