piątek, 19 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 13:54
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9290
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do dyspozycji Centralne Biuro Antykorupcyjne 10-10-2011 16-01-2014
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych Minister Finansów 10-10-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Minister Edukacji Narodowej 21-2011 r. 10-10-2011 20-10-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Centralne Biuro Antykorupcyjne 10-10-2011 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 90 rok 2011 10-10-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości Minister Infrastruktury RA2 07-10-2011 08-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Minister Zdrowia 143 07-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Minister Zdrowia 144 07-10-2011 26-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 07-10-2011 21-08-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 875 876 877 878 879 ... 929