sobota, 18 listopada 2017, data aktualizacji serwisu: 17.11.2017 o godzinie 18:06
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9006
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego bez limitu czasowego nr 35 05-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD106 04-08-2011 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS Minister Środowiska 04-08-2011 22-02-2016
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu Minister Sprawiedliwości 75 04-08-2011 20-02-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Minister Sprawiedliwości 74 04-08-2011 20-02-2012
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD4 04-08-2011 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dokonanie ocen wniosku o objęcie ochroną, zastrzeżenia do tego wniosku oraz wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 84 - II Półrocze 2011 04-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 83 - II Półrocze 2011 04-08-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 86 - II Półrocze 2011 04-08-2011 03-01-2012
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 37 03-08-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 875 876 877 878 879 ... 901