poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 25.05.2018 o godzinie 17:41
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9784
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niegosławice w województwie lubuskim Minister Administracji i Cyfryzacji 21 01-02-2012 15-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego Minister Sprawiedliwości 11 01-02-2012 28-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania Minister Sprawiedliwości A10 01-02-2012 13-10-2014
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Wywiadu Agencja Wywiadu 36 01-02-2012 10-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności Minister Sprawiedliwości A88 01-02-2012 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów prokuratorów Minister Sprawiedliwości 39 - marzec 2012 01-02-2012 27-08-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludniania lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 31-01-2012 16-04-2012
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych Minister Obrony Narodowej RD76 31-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Minister Pracy i Polityki Społecznej 19 31-01-2012 28-01-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej 10 31-01-2012 14-01-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 875 876 877 878 879 ... 979