czwartek, 18 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 18.01.2018 o godzinie 17:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9287
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową Minister Obrony Narodowej 26-10-2011 12-06-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przyjęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej Minister Obrony Narodowej 26-10-2011 04-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 50, półrocze: II, rok: 2011 26-10-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 57 26-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wydawania upoważnień do kontroli oraz trybu wykonywania czynności nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 43 25-10-2011 23-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej Minister Finansów 60 25-10-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 71, półrocze: II, rok: 2011 25-10-2011 23-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej Minister Finansów 61 25-10-2011 13-01-2012
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych Minister Sprawiedliwości 45 25-10-2011 17-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej treści warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Minister Finansów 25-10-2011 31-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 866 867 868 869 870 ... 929