poniedziałek, 19 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.03.2018 o godzinie 16:14
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9502
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania świadczenia pieniężnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz zasad i trybu ich wypłacania Minister Pracy i Polityki Społecznej 12-12-2011 07-12-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej 12-12-2011 07-12-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 53 12-12-2011 16-06-2016
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich określonych w ustawie budżetowej na rok 2011 Minister Spraw Wewnętrznych 12-12-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 14 zgodnie z wykazem na dzień 26.09.2011 12-12-2011 23-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu ewidencjonowania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej Minister Gospodarki 12-12-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu ewidencjonowania wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Minister Gospodarki 12-12-2011 06-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12-12-2011 13-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki w sprawie określenia gęstości drewna Minister Środowiska 09-12-2011 11-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym Minister Spraw Wewnętrznych 10 09-12-2011 13-02-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 866 867 868 869 870 ... 951