poniedziałek, 16 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 16.07.2018 o godzinie 14:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9967
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (projekt z 4 kwietnia 2012 r.) Minister Pracy i Polityki Społecznej Nie dotyczy 06-04-2012 04-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia statku ADN Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 122 05-04-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 117 05-04-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 13.4 05-04-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16 04-04-2012 11-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju . 04-04-2012 12-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinno spełniać krajowe laboratorium referencyjne przeprowadzające badania w kierunku pryszczycy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4; termin realizacji: kwiecień 2012 r. 04-04-2012 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste Minister Sprawiedliwości 22 02-04-2012 07-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 19 02-04-2012 26-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych Minister Sprawiedliwości 18 02-04-2012 18-05-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 866 867 868 869 870 ... 997