poniedziałek, 23 października 2017, data aktualizacji serwisu: 23.10.2017 o godzinie 17:10
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8908
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 86 - II Półrocze 2011 04-08-2011 03-01-2012
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 37 03-08-2011 29-12-2011
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego Minister Sprawiedliwości 03-08-2011 20-02-2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego Minister Sprawiedliwości 03-08-2011 20-02-2012
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego Minister Sprawiedliwości 03-08-2011 20-02-2012
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier Minister Finansów 03-08-2011 03-07-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Minister Pracy i Polityki Społecznej RD46 03-08-2011 28-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych Minister Finansów 03-08-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych Minister Środowiska 03-08-2011 14-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych i placówkach artystycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 03-08-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 866 867 868 869 870 ... 891