poniedziałek, 21 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 21.05.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9757
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RD74 07-03-2012 13-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: maj 2012 r. 07-03-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 53 07-03-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych Minister Zdrowia 81 07-03-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy bezpieczeństwa do spraw przewozu towarów niebezpiecznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 119 06-03-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 75 06-03-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej . 06-03-2012 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin Minister Spraw Wewnętrznych 56 05-03-2012 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczościa artystyczna, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9 05-03-2012 01-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10 05-03-2012 01-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 856 857 858 859 860 ... 976