poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 15:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10334
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy Minister Sprawiedliwości B35 12-09-2012 17-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z organami Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej Minister Obrony Narodowej 39 11-09-2012 27-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi Minister Obrony Narodowej 38 11-09-2012 08-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu i trybu rozliczania i dokumentowania kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej za loty zwolnione z opłat nawigacyjnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 170 11-09-2012 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Minister Administracji i Cyfryzacji 12 09-09-2012 11-08-2015
Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Minister Edukacji Narodowej 22-2012 07-09-2012 28-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych Minister Obrony Narodowej 96 07-09-2012 14-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5; termin realizacji: grudzień 2012 r. 07-09-2012 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Minister Środowiska 0000 07-09-2012 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przeglądów, prób i uznawania kontenerów Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 47 06-09-2012 04-12-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona