sobota, 18 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 17.08.2018 o godzinie 15:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10076
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Minister Zdrowia 132 20-06-2012 29-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Spraw Wewnętrznych 80 20-06-2012 24-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości B39 19-06-2012 09-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa Minister Skarbu Państwa 2/2012 19-06-2012 04-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych Minister Finansów RD138 19-06-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5; termin realizacji: listopad 2012 r. 19-06-2012 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej Minister Finansów 2.1 19-06-2012 27-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych stanowiących zbiorczą informację dotyczącą kontroli Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju 107 19-06-2012 02-06-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Minister Gospodarki RD28 19-06-2012 27-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych Minister Edukacji Narodowej 3 - 2012 18-06-2012 18-12-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona