sobota, 18 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 17.08.2018 o godzinie 15:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10076
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 91 21-06-2012 09-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 61 21-06-2012 20-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniający rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych 73 21-06-2012 12-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki na 2013 rok Minister Zdrowia 124 21-06-2012 27-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą Minister Edukacji Narodowej 21-06-2012 15-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych 75 21-06-2012 21-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych 74 21-06-2012 21-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: grudzień 2012 r. 21-06-2012 05-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych 62 21-06-2012 21-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki Minister Gospodarki 16.1.12 20-06-2012 06-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona