poniedziałek, 21 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 21.05.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9757
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 176 12-03-2012 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu Minister Sprawiedliwości 16 09-03-2012 24-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Minister Sprawiedliwości 11 09-03-2012 12-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 65 08-03-2012 19-02-2013
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbiorowego Minister Finansów 5.1 08-03-2012 29-06-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy Minister Edukacji Narodowej . 08-03-2012 07-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania Minister Finansów 5.2 08-03-2012 10-09-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Minister Obrony Narodowej RD104 08-03-2012 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bestwina w województwie śląskim Minister Administracji i Cyfryzacji 21 08-03-2012 15-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom do zaopatrzenia w wyroby medyczne Minister Spraw Wewnętrznych 38 08-03-2012 06-04-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 855 856 857 858 859 ... 976