poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10334
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 22 17-09-2012 21-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 14-09-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Minister Edukacji Narodowej 34-2012 14-09-2012 08-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej Minister Finansów brak 14-09-2012 18-12-2012
Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt i dziennika badania poubojowego mięsa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 8; termin realizacji: grudzień 2012 r. 14-09-2012 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 228 14-09-2012 04-12-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Pracy i Polityki Społecznej bez numeru 14-09-2012 15-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO Minister Edukacji Narodowej 6-2012 14-09-2012 06-03-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wałcza w województwie zachodniopomorskim Minister Administracji i Cyfryzacji 21 13-09-2012 15-10-2015
projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 136 13-09-2012 04-12-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona