środa, 15 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 14.08.2018 o godzinie 17:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10068
Tytułsortowanie wg tytułu rosnąco Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonybrak sortowania wg daty utworzenia Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 384 19-07-2018 19-07-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania Minister Spraw Wewnętrznych RD274 11-12-2013 12-02-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa Minister Skarbu Państwa RD 415 06-08-2015 20-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji Minister Skarbu Państwa RD7 17-12-2015 30-04-2018
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Staży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowych Minister Obrony Narodowej RD330 21-05-2014 16-12-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego Minister Gospodarki RD25 29-05-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego Minister Infrastruktury i Rozwoju RD376 08-10-2014 05-03-2015
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy Minister Sprawiedliwości RD512 20-11-2015 12-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Minister Środowiska RD145 29-11-2016 15-09-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL Minister Spraw Wewnętrznych Oczekuje na wpis do wykazu 15-12-2014 16-01-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona