sobota, 21 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9634
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej Minister Sprawiedliwości 65 16-02-2012 04-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Minister Zdrowia 138 15-02-2012 19-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień Minister Sprawiedliwości 54 - Kwiecień 2012 r. 15-02-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Komisji Heraldycznej Minister Administracji i Cyfryzacji RD1 15-02-2012 15-02-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia, i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach Minister Administracji i Cyfryzacji RD6 15-02-2012 24-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 67 15-02-2012 11-04-2012
w sprawie przetwarzania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne informacji i danych stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi Centralne Biuro Antykorupcyjne 36 15-02-2012 07-05-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RC10 15-02-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalfikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Minister Spraw Wewnętrznych 37 14-02-2012 22-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 120 14-02-2012 21-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 854 855 856 857 858 ... 964