wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 13:11
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1013
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC70 29-10-2012 13-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB11 22-10-2012 29-07-2013
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Minister Finansów UB9 22-10-2012 19-02-2013
Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce Minister Gospodarki UA24 19-10-2012 23-04-2015
Projekt ustawy o cudzoziemcach Minister Spraw Wewnętrznych UC18 19-10-2012 19-03-2014
Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę - Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii Minister Gospodarki UC74 19-10-2012 17-08-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UA18 18-10-2012 11-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD22 09-10-2012 09-07-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC51 05-10-2012 04-08-2014
Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów rgulowanych / Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Minister Sprawiedliwości UA22 02-10-2012 22-11-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 83 84 85 86 87 ... 102