piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 13:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1031
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UB4 29-01-2013 12-04-2016
Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby Minister Spraw Wewnętrznych UD62 21-01-2013 24-06-2013
Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej UD58 18-01-2013 29-11-2013
Projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Minister Spraw Wewnętrznych UB12 18-01-2013 06-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD52 18-01-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD71 17-01-2013 24-06-2013
Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców Minister Pracy i Polityki Społecznej UB8 14-01-2013 27-08-2013
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD11 07-01-2013 20-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD65 27-12-2012 14-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD61 24-12-2012 26-06-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 82 83 84 85 86 ... 104