poniedziałek, 23 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9634
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb Minister Spraw Wewnętrznych 64 13-04-2012 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych prze Policję Minister Spraw Wewnętrznych 65 13-04-2012 26-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 23 13-04-2012 03-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia Minister Sprawiedliwości 69 12-04-2012 25-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji na badania archeologiczne Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 24 12-04-2012 19-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej Minister Zdrowia 132 12-04-2012 23-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych Minister Zdrowia 133 12-04-2012 22-11-2012
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub tłumacza-przewodnika Minister Pracy i Polityki Społecznej 17 12-04-2012 19-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13 12-04-2012 22-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru Minister Sprawiedliwości 30 11-04-2012 18-10-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 830 831 832 833 834 ... 964