sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9297
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD65 23-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu Minister Obrony Narodowej 51 23-01-2012 21-01-2014
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu udzielania i zakresu pomocy psychologicznej Minister Obrony Narodowej RD42 23-01-2012 08-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego Minister Edukacji Narodowej 48/2011 20-01-2012 05-04-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Minister Edukacji Narodowej RD13 20-01-2012 17-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 116 20-01-2012 21-02-2013
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, sprzedaży broni i amunicji za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych zasad Minister Gospodarki 20-01-2012 19-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 82 20-01-2012 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe Minister Środowiska 20-01-2012 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: luty 2012 r. 20-01-2012 29-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 830 831 832 833 834 ... 930