wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 13:11
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów

w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
przewodniczących komitetów
określonych w ustawach
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9876
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym Minister Sprawiedliwości A28 09-07-2012 04-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Minister Edukacji Narodowej 15-2012 06-07-2012 18-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Minister Edukacji Narodowej 14-2012 06-07-2012 18-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu obliczania wskaźników sredniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji Minister Środowiska 0000 06-07-2012 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu Minister Środowiska 0000 06-07-2012 22-02-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji Minister Środowiska RC28 06-07-2012 19-12-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Minister Pracy i Polityki Społecznej II półrocze 2012 06-07-2012 06-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez ŻW, oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarzadzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli Minister Obrony Narodowej 26 06-07-2012 26-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę Minister Zdrowia 39 06-07-2012 21-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań antyseptyków Minister Zdrowia 43 05-07-2012 14-08-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 830 831 832 833 834 ... 988