czwartek, 25 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 24.05.2017 o godzinie 21:55
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8330
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 48 04-07-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej 04-07-2011 29-07-2013
Rozporządzenie Ministra Gosodarki w sprawie obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Gospodarki 04-07-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Gospodarki 04-07-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Gospodarki 04-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia MRR w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju 5 04-07-2011 06-02-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i wyznaczonym przez nią recenzentom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 01-07-2011 29-12-2011
w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 01-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 01-07-2011 20-04-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Minister Pracy i Polityki Społecznej 01-07-2011 07-12-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 823 824 825 826 827 ... 833