wtorek, 27 czerwca 2017, data aktualizacji serwisu: 26.06.2017 o godzinie 18:57
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8463
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za głoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Minister Zdrowia 19 02-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalistycznego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym, utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 02-08-2011 28-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania danych przez organizacje producentów, oznaczania wycofanych produktów rybnych oraz przekazywania informacji przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 59 - II Półrocze 2011 01-08-2011 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru obszarów górniczych Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie podziemnych składowisk odpadów Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów 01-08-2011 10-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Minister Środowiska 01-08-2011 04-11-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 823 824 825 826 827 ... 847