czwartek, 19 października 2017, data aktualizacji serwisu: 18.10.2017 o godzinie 21:11
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8899
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Funduszowi Socjalnemu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 81 04-11-2011 20-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 73 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warunków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 72 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz odpowiadających im zaleceń dla ruchu osób Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 71 04-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 74 04-11-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 03-11-2011 23-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie Minister Zdrowia 137 03-11-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6, rok: 2011 03-11-2011 29-01-2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia Minister Pracy i Polityki Społecznej 4/XII/2011 03-11-2011 10-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Minister Infrastruktury 03-11-2011 06-02-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 823 824 825 826 827 ... 890