poniedziałek, 18 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 15.12.2017 o godzinie 20:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9145
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
rozporządzenie Ministra Obrony narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 30-12-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 54 29-12-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 55 29-12-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 53 29-12-2011 04-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów 29-12-2011 24-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 121 28-12-2011 04-12-2013
Projekt z dnia 19 grudnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych Minister Finansów 28-12-2011 21-03-2012
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną Minister Zdrowia 27-12-2011 13-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr w Wykazie: 16 rok 2011 27-12-2011 09-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr w Wykazie: 45 rok 2011 27-12-2011 30-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 823 824 825 826 827 ... 915