czwartek, 22 marca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.03.2018 o godzinie 16:09
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9521
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: lipiec 2012 r. 30-03-2012 08-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza PLM 30-03-2012 29-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29; termin realizacji: lipiec 2012 r. 30-03-2012 06-08-2012
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD19 30-03-2012 29-04-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej Główny Urząd Statystyczny RD88 30-03-2012 01-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków i trybu przyznawania weteranowi-funkcjonariuszowi i weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi zapomogi na pobyt w Domu Weterana oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi Minister Spraw Wewnętrznych 61 30-03-2012 15-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 41; termin realizacji: wrzesień 2012 r. 30-03-2012 20-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków wchodzących do portu lub wychodzących z portu polskiego Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 51 29-03-2012 19-03-2013
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych Minister Finansów 7.2 29-03-2012 31-05-2012
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Minister Pracy i Polityki Społecznej RD105 28-03-2012 18-12-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 823 824 825 826 827 ... 953