poniedziałek, 23 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 20.04.2018 o godzinie 16:02
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 974
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów rgulowanych / Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Minister Sprawiedliwości UA22 02-10-2012 22-11-2013
Projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych UC63 27-09-2012 26-09-2013
Ustawa o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD19 26-09-2012 18-01-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawie o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich Minister Spraw Wewnętrznych UD39 25-09-2012 08-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 Minister Zdrowia UD42 20-09-2012 29-12-2012
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD48 19-09-2012 08-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD 28, UD 41 17-09-2012 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC71 14-09-2012 06-12-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD17 13-09-2012 12-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Minister Środowiska UC21 11-09-2012 16-03-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 80 81 82 83 84 ... 98