czwartek, 19 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.07.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1031
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UC87 18-04-2013 09-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UD86 06-04-2013 20-04-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Minister Sprawiedliwości UD85 03-04-2013 24-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane Minister Infrastruktury i Rozwoju UC83 29-03-2013 14-08-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC84 28-03-2013 13-03-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Prezes Rządowego Centrum Legislacji brak 26-03-2013 10-06-2014
Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD63 19-03-2013 02-11-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC78 19-03-2013 20-02-2014
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Minister Pracy i Polityki Społecznej UD74 05-03-2013 19-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa Minister Finansów UD80 01-03-2013 30-01-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 79 80 81 82 83 ... 104