środa, 23 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 23.05.2018 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 993
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD65 27-12-2012 14-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustaw o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Minister Spraw Wewnętrznych UD61 24-12-2012 26-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Minister Sprawiedliwości UD64 19-12-2012 24-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Minister Środowiska UC65 18-12-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie innych ustaw Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD60 18-12-2012 11-05-2016
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Minister Pracy i Polityki Społecznej UA27 14-12-2012 16-08-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Minister Sprawiedliwości UB5 14-12-2012 26-02-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD57 12-12-2012 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Minister Skarbu Państwa UD21 03-12-2012 13-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UC75 30-11-2012 20-01-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 79 80 81 82 83 ... 100