sobota, 18 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 17.08.2018 o godzinie 15:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 829
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów Minister Zdrowia 144 10-08-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012r. Minister Zdrowia 56 05-08-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia 05-08-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za głoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Minister Zdrowia 19 02-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych Minister Zdrowia 39 29-07-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Minister Zdrowia 28-07-2011 05-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 79 80 81 82 83