poniedziałek, 29 maja 2017, data aktualizacji serwisu: 29.05.2017 o godzinie 16:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8346
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków, szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego oraz wzoru upoważnienia zachowującego odmianę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24 II Półrocze 2011 11-08-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury Minister Zdrowia 143 11-08-2011 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich Minister Infrastruktury 73 11-08-2011 13-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 II Półrocze 2011 10-08-2011 03-01-2012
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego Minister Infrastruktury poz. 77 10-08-2011 13-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych Minister Zdrowia 10-08-2011 06-06-2012
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 28 10-08-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 805 806 807 808 809 ... 835