niedziela, 18 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 16.02.2018 o godzinie 16:23
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9425
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej Minister Zdrowia 24 02-05-2012 22-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczanych zawartości substancji niepożądanych w paszach Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5; termin realizacji: lipiec 2012 r. 02-05-2012 06-08-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Minister Finansów 16.30 02-05-2012 22-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych Minister Zdrowia 111 02-05-2012 17-07-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 Minister Skarbu Państwa 111 30-04-2012 04-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych Minister Edukacji Narodowej 7-2012 30-04-2012 24-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej Minister Sprawiedliwości 72 27-04-2012 14-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Minister Środowiska 0000 27-04-2012 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi termin realizacji: maj 2012 r. 27-04-2012 29-01-2013
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym Minister Administracji i Cyfryzacji RD125 27-04-2012 06-10-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 805 806 807 808 809 ... 943