poniedziałek, 25 września 2017, data aktualizacji serwisu: 25.09.2017 o godzinie 17:27
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8809
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Minister Finansów RD17 28-11-2011 29-02-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie działania organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych do wypełniania funkcji oskarżyciela. Minister Finansów RD16 28-11-2011 29-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania Minister Zdrowia 12 25-11-2011 16-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej 25-11-2011 16-05-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Minister Infrastruktury 25-11-2011 29-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Minister Finansów 25-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 52 24-11-2011 06-06-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Minister Finansów 24-11-2011 16-01-2012
Projekt rozporządzenie Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych Minister Finansów 65 24-11-2011 29-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia bydła Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wykaz Prac Legislacyjnych Ministra RiRW - półrocze: I, rok: 2012 24-11-2011 29-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 805 806 807 808 809 ... 881