wtorek, 25 kwietnia 2017, data aktualizacji serwisu: 25.04.2017 o godzinie 08:42
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8245
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej Minister Finansów 101 26-07-2011 09-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Minister Zdrowia 26-07-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu i trybu dokonywania audytu i kontroli instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Minister Gospodarki 26-07-2011 07-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 26-07-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 99 26-07-2011 19-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie okręgowych urzędów probierczych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów działania Minister Gospodarki 25-07-2011 23-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych Minister Gospodarki 25-07-2011 23-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy Minister Finansów nr 105, II półrocze 2011 r. 25-07-2011 20-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania; projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego i z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego Minister Finansów Poz. 93 i 94 harmonogramu prac legislacyjnych a II półrocze 2011 25-07-2011 07-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego Minister Gospodarki 25-07-2011 06-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 805 806 807 808 809 ... 825