wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 06:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1077
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD121 25-09-2013 14-07-2014
Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD83 24-09-2013 05-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD130 19-09-2013 16-04-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej Główny Urząd Statystyczny UD84 19-09-2013 07-09-2015
Projekt z dnia 18 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD129 18-09-2013 05-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC93 18-09-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy Minister Spraw Wewnętrznych UC97 17-09-2013 06-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB20 12-09-2013 12-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA28 11-09-2013 24-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD128 10-09-2013 12-03-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 78 79 80 81 82 ... 108