środa, 25 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 25.04.2018 o godzinie 07:53
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 835
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Minister Sprawiedliwości A11 16-02-2012 13-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień Minister Sprawiedliwości 54 - Kwiecień 2012 r. 15-02-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną Minister Sprawiedliwości A42 09-02-2012 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniajacego rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Sprawiedliwości 50 - I Kwartał 2012 r. 08-02-2012 12-03-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji zadań związanych ze współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi działajacymi na podstawie umów międzynarodowych Minister Sprawiedliwości 49 - I Kwartał 2012 r. 08-02-2012 15-11-2012
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych Minister Sprawiedliwości 7 - I kwartał 2012 07-02-2012 21-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu i trybu sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania Minister Sprawiedliwości A10 01-02-2012 13-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności Minister Sprawiedliwości A88 01-02-2012 22-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia Minister Sprawiedliwości 05-01-2012 18-09-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organiźmie skazanego, ich dokumentowania oraz weryfikacji Minister Sprawiedliwości 04-01-2012 07-11-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 78 79 80 81 82 ... 84