poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 28.05.2018 o godzinie 09:39
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 86
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. Minister Energii 04-08-2016 12-12-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG) Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) Minister Energii 22-07-2016 02-11-2017
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 Minister Energii 70 07-07-2016 15-05-2018
Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Minister Energii 31.1.16 24-06-2016 18-04-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalni, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów i działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń Minister Energii 4.1.16 20-06-2016 04-07-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych Minister Energii 5.1.16 09-05-2016 15-05-2018
Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw Minister Energii UD78 09-05-2016 15-05-2018
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Minister Energii UC2 25-04-2016 18-04-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 6 7 8 9