wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1063
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt z dnia 18 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Minister Finansów UD129 18-09-2013 05-03-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UC93 18-09-2013 09-07-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy Minister Spraw Wewnętrznych UC97 17-09-2013 06-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB20 12-09-2013 12-08-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UA28 11-09-2013 24-11-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi UD128 10-09-2013 12-03-2014
Projekt ustawy budżetowej na 2014 r. Minister Finansów UD98 09-09-2013 05-02-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie Minister Sportu i Turystyki UD117 02-09-2013 14-09-2015
projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim Minister Administracji i Cyfryzacji UD123 30-08-2013 06-10-2015
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UD113 30-08-2013 29-12-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 77 78 79 80 81 ... 107