sobota, 23 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 22.06.2018 o godzinie 22:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 1014
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Minister Skarbu Państwa UD10 25-06-2013 26-11-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UD99 24-06-2013 27-05-2015
ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów Minister Sprawiedliwości UA33 20-06-2013 31-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD100 19-06-2013 09-07-2015
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Zdrowia UD96 15-05-2013 24-01-2018
Projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Minister Administracji i Cyfryzacji UD89 15-05-2013 06-10-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Edukacji Narodowej UD95 08-05-2013 20-10-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (CFC) Minister Finansów UD97 02-05-2013 16-10-2014
Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Minister Finansów UC132 30-04-2013 27-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Minister Gospodarki UC89 30-04-2013 13-04-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 76 77 78 79 80 ... 102