sobota, 24 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 23.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 952
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach Minister Zdrowia 12 „POZOSTAŁE PROJEKTY” – PROGRAM PRAC RADY MINISTRÓW 2012 R. 27-11-2012 28-11-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD51 27-11-2012 03-03-2015
Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 Minister Finansów UD47 21-11-2012 27-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Minister Sprawiedliwości UA26 19-11-2012 18-06-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Minister Sprawiedliwości UC72 16-11-2012 06-06-2014
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Minister Pracy i Polityki Społecznej UA25 09-11-2012 18-06-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB10 08-11-2012 22-02-2013
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu wlasnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze “LOT” Minister Skarbu Państwa UD53 02-11-2012 22-05-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów UA23 29-10-2012 26-09-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC70 29-10-2012 13-11-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 76 77 78 79 80 ... 96