poniedziałek, 23 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 21:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 816
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Minister Zdrowia 10-11-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Minister Zdrowia 111 08-11-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie Minister Zdrowia 137 03-11-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego Minister Zdrowia 13 27-10-2011 16-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi Minister Zdrowia 42 27-10-2011 06-06-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Zdrowia 25-10-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Minister Zdrowia 19-10-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Minister Zdrowia 13-10-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Minister Zdrowia 12-10-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Minister Zdrowia 12-10-2011 06-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 74 75 76 77 78 ... 82