piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 17:13
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 816
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością Minister Zdrowia 22-11-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonujacego działalność leczniczą Minister Zdrowia 77 22-11-2011 05-07-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postepowania podmiotu leczniczego wykonujacego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta Minister Zdrowia 77 22-11-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami Minister Zdrowia 21-11-2011 15-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów Minister Zdrowia 21-11-2011 12-11-2012
Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń niepożądanego odczynu poszczepiennego Minister Zdrowia RD80 18-11-2011 27-04-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego Minister Zdrowia 18-11-2011 17-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz sposobu ich rejestrowania Minister Zdrowia 143 15-11-2011 06-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Minister Zdrowia 144 14-11-2011 06-06-2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego Minister Zdrowia 110 10-11-2011 05-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 73 74 75 76 77 ... 82