wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 24.04.2018 o godzinie 14:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 7551
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej Minister Infrastruktury i Rozwoju 364 26-02-2014 02-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych Minister Obrony Narodowej 70 26-02-2014 14-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego Minister Spraw Wewnętrznych 231 26-02-2014 12-05-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 40; termin realizacji: luty 2014 r. 26-02-2014 17-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 22 25-02-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 25-02-2014 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny Minister Spraw Wewnętrznych 230 25-02-2014 17-04-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RD299 25-02-2014 14-04-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Minister Gospodarki 2.1.14 25-02-2014 06-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów Minister Spraw Wewnętrznych 227 25-02-2014 24-11-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 693 694 695 696 697 ... 756