poniedziałek, 22 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 7168
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej Szef Służby Cywilnej numer porządkowy 78 14-11-2013 02-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych 169 14-11-2013 24-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych 176 14-11-2013 24-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach Minister Spraw Wewnętrznych 189 14-11-2013 02-12-2013
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych 171 14-11-2013 24-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 r. Minister Zdrowia MZ98 14-11-2013 13-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie testu sprawności fizycznej funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych 179 14-11-2013 29-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych 177 14-11-2013 29-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego Minister Administracji i Cyfryzacji 83 14-11-2013 21-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy Minister Spraw Wewnętrznych 173 14-11-2013 24-09-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 693 694 695 696 697 ... 717