środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 24.10.2018 o godzinie 06:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8357
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej Minister Administracji i Cyfryzacji 119 30-09-2014 21-09-2015
Projekt ustawy o Karcie Dużej Rodziny Minister Pracy i Polityki Społecznej UD185 30-09-2014 29-12-2014
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej Minister Gospodarki RD365 29-09-2014 02-01-2015
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu i sierpniu 2014 r.,w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych Minister Administracji i Cyfryzacji 151 29-09-2014 08-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów 9.25 29-09-2014 09-12-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 153 29-09-2014 23-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń członków załóg statków morskich Minister Infrastruktury i Rozwoju 470 26-09-2014 27-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12; termin realizacji: grudzień 2014 r. 26-09-2014 26-09-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UA31 26-09-2014 08-01-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego UC123 26-09-2014 18-05-2016
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 693 694 695 696 697 ... 836