poniedziałek, 21 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 21.05.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 7684
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy Minister Środowiska 0000 03-04-2014 28-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Minister Pracy i Polityki Społecznej 103 03-04-2014 27-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 196 03-04-2014 05-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 197 03-04-2014 05-11-2014
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 194 02-04-2014 01-09-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w spawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 129 02-04-2014 31-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” Minister Spraw Wewnętrznych 257 01-04-2014 23-06-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 29 01-04-2014 23-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 01-04-2014 23-07-2014
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom Minister Spraw Wewnętrznych 258 01-04-2014 08-05-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 691 692 693 694 695 ... 769