poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 16:37
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8349
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Minister Infrastruktury i Rozwoju 457 06-10-2014 31-03-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 19; termin realizacji: listopad 2014 r. 06-10-2014 15-07-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 56 03-10-2014 16-09-2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC125 03-10-2014 06-07-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 9.27 02-10-2014 18-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych Minister Pracy i Polityki Społecznej 126 02-10-2014 30-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 206 02-10-2014 06-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 13 02-10-2014 30-01-2015
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Minister Edukacji Narodowej 89 02-10-2014 23-06-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe Minister Gospodarki 5.1.13 01-10-2014 17-10-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 691 692 693 694 695 ... 835