sobota, 18 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 17.08.2018 o godzinie 15:43
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8061
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Minister Edukacji Narodowej 53 24-07-2014 07-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 51 24-07-2014 10-08-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych Minister Infrastruktury i Rozwoju 438 24-07-2014 27-01-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Minister Edukacji Narodowej 78 24-07-2014 26-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Minister Infrastruktury i Rozwoju 67 24-07-2014 10-11-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UD27 24-07-2014 04-11-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych Minister Obrony Narodowej 139 24-07-2014 24-07-2014
Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego nagród uznaniowych i zapomóg Minister Obrony Narodowej 210 24-07-2014 16-03-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką Minister Obrony Narodowej 211 24-07-2014 03-11-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Minister Infrastruktury i Rozwoju 196 23-07-2014 08-09-2015
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 691 692 693 694 695 ... 807