wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 728
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiza i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Minister Zdrowia 22 14-06-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami Minister Zdrowia 90 05-06-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych Minister Zdrowia 129 31-05-2012 09-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych Minister Zdrowia 88 23-05-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Minister Zdrowia 113 23-05-2012 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej Minister Zdrowia 120 21-05-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia 32 15-05-2012 19-09-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków Minister Zdrowia 85 04-05-2012 10-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego Minister Zdrowia 28 02-05-2012 21-11-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia Minister Zdrowia 34 02-05-2012 31-12-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 67 68 69 70 71 ... 73