wtorek, 23 października 2018, data aktualizacji serwisu: 23.10.2018 o godzinie 06:48
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 724
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach Minister Zdrowia 12 „POZOSTAŁE PROJEKTY” – PROGRAM PRAC RADY MINISTRÓW 2012 R. 27-11-2012 28-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Minister Zdrowia 85 21-11-2012 02-01-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Minister Zdrowia do uzupełnienia 20-11-2012 20-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia 102 16-11-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach Minister Zdrowia 97 15-11-2012 02-01-2013
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej Minister Zdrowia 93 15-11-2012 31-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania Minister Zdrowia 100 08-11-2012 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych Minister Zdrowia 99 08-11-2012 18-02-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych Minister Zdrowia projekt nie został ujęty w wykazie prac legislacyjnych MZ i zost 23-10-2012 02-04-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów Minister Zdrowia 91 22-10-2012 04-01-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 64 65 66 67 68 ... 73