środa, 13 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 12.12.2017 o godzinie 18:12
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 749
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną Minister Zdrowia 27-12-2011 13-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Minister Zdrowia 22-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Minister Zdrowia 22-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi Minister Zdrowia 33 21-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania Minister Zdrowia 106 21-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny Minister Zdrowia 92 20-12-2011 18-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowej Minister Zdrowia 168 20-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Minister Zdrowia 14 19-12-2011 11-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia 16-12-2011 05-06-2012
Projekt rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadajacych zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objetych zezwoleniem w komorach przeładunkowych. Minister Zdrowia 161 15-12-2011 05-06-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 64 65 66 67 68 ... 75