czwartek, 26 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 26.04.2018 o godzinie 15:25
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 784
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych Minister Zdrowia 150 21-03-2012 28-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego Minister Zdrowia 97 19-03-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego Minister Zdrowia 85 16-03-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej Minister Zdrowia 84 16-03-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Minister Zdrowia 125 16-03-2012 19-06-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Minister Zdrowia 92 15-03-2012 10-10-2012
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej Minister Zdrowia ZD12 13-03-2012 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych Minister Zdrowia 81 07-03-2012 14-08-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Minister Zdrowia 54 29-02-2012 11-09-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Minister Zdrowia 123 28-02-2012 30-04-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 64 65 66 67 68 ... 79