niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 64
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Minister Sportu i Turystyki 12 03-12-2014 07-12-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej Minister Sportu i Turystyki 17 19-08-2014 30-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego Minister Sportu i Turystyki 3 03-07-2014 14-09-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego i sprawdzenie znajomości języka obcego oraz wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich i komisji egzaminacyjnych języków obcych Minister Sportu i Turystyki 15 02-06-2014 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinasowania zadań związanych z przygotowaniem w 2014 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 13 06-03-2014 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Minister Sportu i Turystyki 4 27-12-2013 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Minister Sportu i Turystyki 11 15-11-2013 09-01-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodników górskich Minister Sportu i Turystyki 2 15-11-2013 03-07-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Minister Sportu i Turystyki 1 31-10-2013 15-10-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania działalności pilota wycieczek Minister Sportu i Turystyki 5 25-10-2013 03-07-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 4 5 6 7