środa, 13 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 12.12.2017 o godzinie 18:12
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 489
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych Minister Obrony Narodowej RD76 31-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Minister Obrony Narodowej 10 31-01-2012 14-01-2014
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych a także właściwości i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej RD48 26-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolnościi do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej RD47 26-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi Minister Obrony Narodowej RD29 24-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczególowych wymagań dla jednostek organizacyjnych właściwych w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wzoru certyfikatu akredytacji OiB oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w zakresie udzielenia akredytacji OiB jednostkom organizacyjnym Minister Obrony Narodowej RD30 24-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD20 23-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej Minister Obrony Narodowej RD65 23-01-2012 08-02-2013
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu Minister Obrony Narodowej 51 23-01-2012 21-01-2014
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu udzielania i zakresu pomocy psychologicznej Minister Obrony Narodowej RD42 23-01-2012 08-02-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 46 47 48 49