sobota, 26 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 25.05.2018 o godzinie 17:41
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 509
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego Minister Obrony Narodowej RD116 15-02-2013 17-04-2013
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej ZB4 15-02-2013 18-12-2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD77 07-02-2013 26-04-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych Minister Obrony Narodowej UD76 07-02-2013 04-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Obrony Narodowej UD75 05-02-2013 13-05-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa Minister Obrony Narodowej RD198 02-01-2013 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2013 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji Minister Obrony Narodowej RD185 28-12-2012 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe Minister Obrony Narodowej 69 21-12-2012 30-01-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych Minister Obrony Narodowej 137 04-12-2012 09-04-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2013 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej,zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Minister Obrony Narodowej RD183 30-11-2012 11-12-2013
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 43 44 45 46 47 ... 51