środa, 22 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 21.08.2018 o godzinie 23:52
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 522
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych oraz niektórych innych ustaw. Minister Obrony Narodowej ZD29 15-07-2013 28-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowego umundurowania , uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej Minister Obrony Narodowej RD126 11-07-2013 19-07-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego Minister Obrony Narodowej RD124 11-07-2013 06-08-2013
projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej Minister Obrony Narodowej RD61 07-06-2013 29-11-2013
rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu Minister Obrony Narodowej RD36 06-06-2013 27-08-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny Minister Obrony Narodowej RD123 23-05-2013 13-12-2013
Rozporządzeni Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej Minister Obrony Narodowej RD121 16-05-2013 15-07-2013
rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach Minister Obrony Narodowej RD122 13-05-2013 23-05-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Minister Obrony Narodowej RD119 17-04-2013 08-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie danych dotyczących usług pocztowych, używanej do tego celu infrastruktury, zasobów ludzkich, środków transportowych i wyposażenia do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa wraz z towarzyszącymi pismami Minister Administracji i Cyfryzacji 37 09-04-2013 26-03-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 43 44 45 46 47 ... 53