poniedziałek, 19 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 533
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD247 26-09-2013 24-02-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe Minister Obrony Narodowej RD132 23-09-2013 14-10-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych czynności wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej Minister Obrony Narodowej RD130 23-09-2013 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Minister Administracji i Cyfryzacji RD241 20-09-2013 15-10-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej RD131 18-09-2013 11-12-2013
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Prezes Rządowego Centrum Legislacji UB20 12-09-2013 12-08-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie Minister Obrony Narodowej RD129 20-08-2013 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień Minister Obrony Narodowej RD125 20-08-2013 14-10-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonanych w 2014 r. na rzecz obrony państwa Minister Obrony Narodowej RD235 30-07-2013 30-10-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewychodzących w skład Sił Zbrojnych Minister Obrony Narodowej RD234 30-07-2013 05-03-2014
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 43 44 45 46 47 ... 54