czwartek, 22 lutego 2018, data aktualizacji serwisu: 21.02.2018 o godzinie 16:01
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 497
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 112 13-11-2012 31-01-2013
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 108 13-11-2012 28-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie oraz wyekwipowanie Minister Obrony Narodowej 113 13-11-2012 28-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych Minister Obrony Narodowej 114 13-11-2012 14-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych Minister Gospodarki 69.1.12 05-11-2012 15-05-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Minister Obrony Narodowej 32 02-11-2012 28-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Minister Obrony Narodowej 31 02-11-2012 06-12-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Minister Obrony Narodowej 109 28-09-2012 19-11-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie izb zatrzymań Minister Obrony Narodowej 110 25-09-2012 15-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi Minister Obrony Narodowej 107 25-09-2012 12-10-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 43 44 45 46 47 ... 50